SOM UNA ESCOLA…

Oberta

A tots els estils, a tots els tipus de formació, a totes les manifestacions i formes de viure la música.

Innovadora

En l’aplicació de metodologia i materials didàctics propis per a atendre els diversos ritmes d’aprenentatge.

Dinàmica

Participant en tota mena d’iniciatives culturals i promovent la creació de formacions musicals estables arreu del territori.

Més de 30 anys formant músics i (sobretot) persones

Passió per la música

Música de totes el èpoques, de tots els estils, en qualsevol format. Creiem en la música com a mitjà d’expressió universal i en el creixement personal a través de la seva pràctica. I difonem aquest missatge amb entusiasme!

Passió per l’ensenyament

El nostre pla d’estudis i els nostres materials didàctics estan avalats per la Generalitat de Catalunya des de 1997, any en que ens vam convertir en una de les primeres escoles de música autoritzades de tot Catalunya.


Compromís amb els alumnes

La metodologia, els professors, els espais, els instruments… Tot està al servei dels alumnes per garantir una experiència rica i estimulant. A més, com a membres fundadors d’EMIPAC, els nostres alumnes participen periòdicament en trobades d’escoles de música i formacions de tot Catalunya.

Compromís amb l’entorn social

Tot Música Ensenyament participa activament als esdevenemients de Caldes i rodalia: la Cantada de Nadales, la Festa Major, Corpus, Santa Cecília, el Dia Internacional de la Música… També col·laborem en l’organització d’actes benèfics a favor d’entitats locals i La Marató de TV3.

Tot Música Ensenyament i l’Stage Escola d’Arts Escèniques som escoles germanes i organitzem activitats conjuntament.
Els alumnes de totes dues escoles es beneficien de descomptes i gaudeixen d’atenció especial en l’adjudicació dels horaris de classe.